Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Sprawy podatkowe i administracyjne będą miały metryki

Dz.U.2012.250
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej wprowadza obowiązek zakładania w aktach sprawy administracyjnej oraz sprawy podatkowej tzw. metryki sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. Nowa regulacja zakłada, że w metryce uwidocznione mają być wszystkie osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności w danym postępowaniu z określeniem wykonywanych przez nie czynności i z odpowiednim odesłaniem do zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej dokumentów odzwierciedlających te czynności. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których odsyła, stanowić ma obowiązkową część akt sprawy i powinna być na bieżąco aktualizowana. Nowelizacja ma zwiększyć transparentności czynności podejmowanych w określonej sprawie administracyjnej lub podatkowej przez osoby działające w ramach i w imieniu danego organu administracji, tak aby możliwa była kontrola podejmowanych czynności oraz możliwość zidentyfikowania osób uczestniczących w załatwianiu sprawy. Taka forma dokumentowania udziału poszczególnych urzędników w wewnętrznym procesie podejmowania decyzji ma wzmocnić poczucie odpowiedzialności tych osób za przyjęte rozstrzygnięcie, a także pośrednio może wpłynąć na ograniczenie korupcji.
    
Data wejścia w życie 2012-03-07

Powrót