Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Sprawozdania finansowe do KRS tylko w formie elektronicznej od 15 marca 2018 r.

1) Sprawozdania finansowe, sprawozdania z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwał bądź postanowień organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, jak również sprawozdania z działalności od 15 marca 2018 r. przedsiębiorcy zobowiązani są składać do KRS w formie elektronicznej poprzez ministerialny system teleinformatyczny (ekrs.ms.gov.pl). Zgłoszenie takie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2) Złożenie powyższej dokumentacji po 15 marca 2018 r. w formie papierowej będzie bezskuteczne.
3) Zgłoszenie jest bezpłatne i dokonywane przez system s24.
4) Do dnia 30 września 2018 r. dopuszcza się dołączanie do zgłoszenia lub wniosku kopii dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
    
Data wejścia w życie 2018-03-15

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...