Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Split Payment - Z dniem 1 lipca 2018r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia tego podatku. Wprowadza ona nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności tej daniny – tzw. mechanizm podzielonej płatności, w języku angielskim Split Payment;
o    ze split payment będą mogli korzystać nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. 
o    Split payment będzie mógł jedynie zaistnieć w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacja B2B, a nie w relacjach B2C.
o    Aby dokonanie płatności zgodnie z zasadami Split Payment było możliwe, rachunki VAT będą zakładane przez banki lub SKOK-i dla każdego podatnika VAT z osobna.
o    Na takim rachunku bankowym, który będzie dedykowany rozliczeniom Split Payment nie będą mogły być wpłacane środki inne niż z tytułu podatku VAT.
o    Zapłata w ramach owego mechanizmu podzielonej płatności może nastąpić tylko w walucie polskiej.
o    Aby zachęcić podatników do skorzystania z mechanizmu Split payment, przepisy przewidują m.in. zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego, jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego nastąpi w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku do zapłaty można obniżyć o kwotę wyliczoną według oznaczonego w przepisach wzoru.

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...