Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Sankcje za nierzetelne rozliczanie podatku VAT

Zaniżenie kwoty podatku należnego lub zawyżenie kwoty podatku naliczonego będzie skutkować nałożeniem kary w wysokości 30 proc. kwoty zaniżenia lub zawyżenia. Przewidziano także podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100 proc. w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur.
    
Data wejścia w życie 2017-01-01

Powrót