Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Ryczałt za używanie samochodu służbowego

Dz.U. 2014 poz. 1662
Nieodpłatne korzystanie przez pracownia z samochodu służbowego dla jego prywatnych celów podlega opodatkowaniu PIT. Dotychczas brak było jednak przepisów pozwalających na jednoznaczne ustalenie wartości takiego świadczenia.  Kwestia ta uregulowana została ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wartość przedmiotowego świadczenia ustalona została tym samym w wysokości:
- 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 oraz
- 400 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.
W przypadku 18% stawki PIT kwota zryczałtowanego miesięcznego podatku wyniesie zatem odpowiednio 45 zł oraz 72 zł. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się natomiast za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych powyżej.
    
Data wejścia w życie 2014-01-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...