Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Ratyfikacja Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych

DZ. U. poz. 1082
Z dniem 29 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Porozumienie dotyczy polskich podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług, ze strony Wysp Dziewiczych zaś – podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz od majątku. Umowa przewiduje, że wymiana informacji odbywać się będzie na żądanie właściwych organów obu krajów. Co więcej, w przypadku wprowadzenia na Wyspach Dziewiczych podatku od wartości dodanej, przepisy umowy znajdą do niego zastosowanie w sposób automatyczny. Podpisana umowa pozwoli na wykreślenie przedmiotowego terytorium z listy krajów oraz terytoriów określonych w rozporządzeniu ministra finansów jako stosujące szkodliwą konkurencję podatkową.
    
Data wejścia w życie 2014-08-29

Powrót