Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Dz. U. poz. 551
Weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Opublikowane rozporządzenie wprowadza szerszy katalog dowodów księgowych, będących podstawą zapisu w PKPiR. Katalog ten uzupełniono o dowody księgowe sporządzane przez podatnika w celu prawidłowego zapisu w księdze, określając jednocześnie niezbędne dane, jakie dowody powinny zawierać, żeby zapisy były rzetelne.
Ponadto wprowadzono regulację, zgodnie z którą wartość spisu z natury zmniejsza się o kwotę, o którą podatnik zmniejszył już koszty uzyskania przychodów bądź zwiększył przychody, jeżeli zmniejszenie było związane z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów objętych tym spisem. Zmiany te mają zapobiec podwójnemu zmniejszaniu kosztów podatkowych.
    
Data wejścia w życie 2013-05-11

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...