Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Polsko-cypryjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Dz.U. 960.2012.
Ogłoszona została ustawa o ratyfikacji protokołu między Polską a Cyprem o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Do najważniejszych zmian należy ograniczenie podatku u źródła, należnego z tytułu wypłaty dywidend oraz odsetek, do maksymalnie 5% kwoty dywidendy lub odsetek (obecnie 10%) oraz usunięcie klauzuli tax sparing, która pozwalała zmniejszyć opodatkowanie dywidend wypłacanych polskim udziałowcom będącym osobami fizycznymi do efektywnej stawki 9%. Zmieniony został też przepis dotyczący wynagrodzeń z tytułu zasiadania w zarządach i radach nadzorczych spółek. Dochody te będą opodatkowane w państwie, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania. Ponadto protokół aktualizuje listę podatków objętych tą umową. Z podatków polskich usunięty został podatek rolny. Strona cypryjska usunęła podatek od nieruchomości oraz zaktualizowała nazwy dwóch innych podatków: daniny specjalnej na obronę Republiki oraz podatku od zysków ze sprzedaży majątku. Zmienione postanowienia będą miały zastosowanie do dochodów osiąganych przez podatników, począwszy od 1 stycznia  2013 r.
    
Data wejścia w życie 2012-09-08

 

Powrót