Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Opodatkowanie wyrobów węglowych

Dz.U. nr 232, poz. 1378
Wyroby węglowe będą opodatkowane. Tylko spełnienie ustawowych warunków umożliwi nienaliczanie podatku. Zasady opodatkowania wyrobów węglowych określono, nowelizując przepisy akcyzowe ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Ustawodawca przyjął, że efektywne opodatkowanie wyrobów węglowych nastąpi na ostatnim etapie obrotu nimi, tzn. na etapie ich sprzedaży tzw. podmiotom zużywającym (gdy możliwe jest określenie, czy zużycie nastąpi na cele zwolnione, czy nie). W celu realizacji tej koncepcji przepisy nowelizacji przewidują wiele zwolnień od podatku, innych niż tylko te dotyczące określonego przeznaczenia wyrobów. Zwolnienia zasadniczo dotyczyć będą obrotu wyrobami węglowymi dokonywanego przez i pomiędzy tzw. pośredniczącymi podmiotami węglowymi, które status taki uzyskają przez powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego oraz otrzymanie potwierdzenia złożenia takiego powiadomienia. Sprzedaż (bądź inna czynność zrównana ze sprzedażą) wyrobów węglowych podmiotowi, niebędącemu pośredniczącym podmiotem węglowym, będzie skutkowała obowiązkiem zapłaty podatku lub zwolnieniem ze względu na przeznaczenie, jeśli odbiorcą będzie podmiot zużywający wyroby węglowe na cele objęte zwolnieniem.
    
Data wejścia w życie 2012-01-02

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...