Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Odsetki podatkowe idą w górę

MP poz.319.2012
Ogłoszone zostało obwieszczenie ministra finansów w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Wynika z niego, że poczynając od 10 maja 2012 r., stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi natomiast 10,88% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Niższą stawkę można stosować w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej. Podwyżka ta jest skutkiem podniesienia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych, m.in. lombardowej. Do tej pory stawki odsetek wynosiły odpowiednio 14% i 10,50%.
    
Data wejścia w życie 2012-05-10

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...