Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Odliczenie kosztu nabycia papierów wartościowych

Dz. U. 2013.1387
Przychód ze sprzedaży odziedziczonych papierów wartościowych można obniżyć o koszty ich nabycia poniesione przez spadkodawcę. Nowelizacja ma szeroki zakres i dotyczy różnych instrumentów finansowych. Zgodnie z nią przy ustalaniu 19% podatku od dochodów kapitałowych spadkobiercy będą mogli uwzględniać koszty poniesione przez spadkodawcę w przypadkach: odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także w razie zwrotu wkładów albo udziałów w spółdzielni.
    
Data wejścia w życie 2014-01-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...