Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Nowy wzór deklaracji SD-Z2

Dz. U. 2014 poz. 1379
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych wprowadzony został nowy wzór deklaracji w sprawie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2). Zmiana formularza podyktowana została nowelizacją art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, umożliwiającą udokumentowanie otrzymanych środków pieniężnych również na inny rachunek płatniczy, niż przewidziane dotychczas.
Nowy formularz obowiązuje od dnia 24 października 2014 r., jednak w razie nabycia pieniędzy na rachunek bankowy podatnika, na jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym do 30 czerwca 2015 r. dopuszczalne jest składanie zgłoszenia według wzoru obowiązującego uprzednio.
    
Data wejścia w życie 2014-10-24

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...