Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Nowe zasady naliczania podatku rolnego

Dz. U. poz. 6
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku rolnym, od 2014 r. podatek ten będzie naliczany według średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, ustalanej na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłaszanego do 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Do obliczania podatku za rok 2013 stosuje się przepisy dotychczasowe.
    
Data wejścia w życie 2013-10-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...