Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Nowe wzory PIT za 2012 r.

Dz.U. 1331.2012
Znane są już druki rocznych zeznań PIT, na których podatnicy rozliczą dochody i straty uzyskane w 2012 r. W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie ministra finansów, które określa nowe wzory formularzy: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Wszystkie druki zostały dostosowane do obowiązujących od 31 marca 2012 r. zasad zaokrąglania (m.in. podstawy opodatkowania i kwot podatków) do pełnych złotych.

    
Data wejścia w życie 2012-12-14

 

Powrót