Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Nowe formularze NIP

Dz.U.2012.1369
22 grudnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych. Nowelizacja określa nowy wzór druku NIP-2 oraz NIP-D (informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową). W druku NIP-2 będzie można wskazać, że pomiot dokonujący zgłoszenia identyfikacyjnego jest organizacją pożytku publicznego. Pozwoli to na szybsze uzyskanie takiej informacji bezpośrednio z systemu CRP KEP (Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników) bez konieczności korzystania z dodatkowych źródeł danych. Dotychczasowe formularze będzie można stosować do wyczerpania nakładu druków, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem zgłoszenia NIP-2 składanego przez określone podmioty, tj. szkoły i placówki systemu oświaty).

    
Data wejścia w życie 2012-12-22

 

Powrót