Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Nowe definicje importu i zakresu opodatkowania

Dz. U. 35.2012.
Zmieniła się definicja importu towarów. Nie jest to już przywóz towarów z państwa nienależącego do UE „na terytorium kraju” (co jest uznawane za przywóz do Polski), tylko „na terytorium Unii Europejskiej” (a więc do dowolnego kraju unijnego). Nie oznacza to jednak, że sprowadzenie towarów np. z Rosji do Litwy będzie traktowane dla rozliczenia VAT tak jak import towarów, mimo że towar fizycznie nie trafi do Polski. Ustawą z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw zmieniona została nie tylko definicja importu określona w art. 2, ale również art. 5 określający zakres opodatkowania. Przepis ten w nowym brzmieniu określa, że opodatkowaniu VAT podlega import towarów na terytorium kraju, co oznacza, że podatek trzeba rozliczyć w Polsce, jeśli jest ona krajem docelowym.
    
Data wejścia w życie 2013-04-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...