Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Nieopłacone składki przedawnią się po pięciu latach

Dz.U. nr 232, poz. 137
Nieopłacone składki przedawnią się już po pięciu latach. O połowę skróci się też czas, w jakim można będzie żądać zwrotu nadpłaty. Ale do składek sprzed 2012 r. czasami wciąż będzie stosowany dziesięcioletni okres przedawnienia. W odniesieniu do należności z tytułu składek, które stały się bądź staną się wymagalne przed 1 stycznia 2012 i do tego dnia nie ulegną przedawnieniu, wprowadza się szczególne zasady liczenia biegu terminu ich przedawnienia.
    
Data wejścia w życie 2012-01-01

 

Powrót