Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Niekorzystne zmiany irlandzkiego systemu podatkowego

Najnowsza nowelizacja przepisów podatkowych Irlandii oznacza niekorzystne zmiany dla przedsiębiorców korzystających z dotychczas obowiązujących w tamtejszym systemie podatkowym przywilejów. Wynikały one przede wszystkim ze sposobu uregulowania rezydencji podatkowej jako tzw. „podwójnej irlandzkiej”. Firmy podlegały bowiem opodatkowaniu w kraju ich siedziby, nie zaś w kraju rejestracji, płacąc podatek tylko w tym pierwszym państwie. Od dnia 1 stycznia 2015 roku firmy zarejestrowane w Irlandii uznawane będą za rezydentów podatkowych tego kraju. Przedmiotowe zmiany nie dotkną irlandzkiego podatku dochodowego od osób prawnych. Zniesiona zostanie jednak część funkcjonujących obecnie ulg podatkowych
    
Data wejścia w życie 2011-01-01

 

Powrót