Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Nie będzie podatku od umów offsetowych przez kolejne 2 lata

Dz.U.2012.268
Opublikowane zostało rozporządzenie ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników PIT i CIT. Zaniechanie dotyczy poboru podatku od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski z tytułu nieodpłatnego nabycia: środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym know-how, prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze oraz usług szkoleniowych. Chodzi tu o darmowe nabycie w następnie wykonywania umów offsetowych. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.
    
Data wejścia w życie 2012-03-28

Powrót