Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Najważniejsze zmiany w VAT

Dz.U.2013.35
1) Moment powstania obowiązku nie jest już zależny od momentu wystawienia faktury. Co do zasady, powstaje w chwili dostawy towarów lub świadczenia usługi. Ponadto, większość dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego została uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami – m.in. w przypadku dostawy energii elektrycznej, wody i ścieków oraz takich usług jak usługi budowlane, usługi telekomunikacyjne, usługi leasingowe, itp. Nie ma już również szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego przewidzianego wprost dla licencji oraz usług transportowych.
2) Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę. Powiększa się ją m.in. o koszty dodatkowe  pobierane przez dostawcę od nabywcy. Z kolei w przypadku dostaw nieodpłatnych podstawą opodatkowania będzie cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.
3) Prawo do odliczenia VAT powstaje w okresie, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do dostarczonych towarów lub świadczonych usług, nie wcześniej jednak niż w deklaracji podatkowej za okres, w którym faktura lub dokument celny został otrzymany przez nabywcę. Nowe przepisy warunkują też prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od otrzymania faktury od sprzedawcy. Jeśli w ciągu 3 miesięcy faktura nie zostanie otrzymana, podatnik będzie obowiązany do dokonania odpowiedniej korekty – zmniejszenia odliczenia VAT. Skorygowanie zmniejszonego odliczenia podatku naliczonego będzie możliwe w okresie, w którym podatnik otrzyma fakturę.
4) Możliwość wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru/wykonania usługi oraz możliwość wystawienia faktury do 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi.
    
Data wejścia w życie 2014-01-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...