Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Mediator do poniesionych wydatków może doliczyć podatek VAT

Dz.U. z 2012 poz. 148
Mediator, który jest równocześnie podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, może naliczać podatek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym, która weszła w życie w ostatni piątek. Podobnie jak stawki wynagrodzenia adwokata czy radcy prawnego wyznaczonego przez sąd do świadczenia pomocy prawnej z urzędu, tak też wynagrodzenie mediatora określa specjalne rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Zgodnie z nim w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1000 zł za całość postępowania mediacyjnego. Oznacza to, że za przeprowadzenie postępowania polubownego w sprawie o zapłatę 4 tys. zł mediator powinien zainkasować wynagrodzenie w wysokości 40 zł. Tam, gdzie mediator nakłania strony do ugodowego załatwienia sprawy, która dotyczy praw niemajątkowych, np. naruszenie dóbr osobistych, bądź też wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić wynagrodzenie zależy od ilości posiedzeń. Za pierwsze z nich przeprowadzone w wyznaczonym przez sąd czasie mediacji wynagrodzenie wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie – 25 złotych.
    
Data wejścia w życie 2012-02-25

 

Powrót