Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Lepszy nadzór nad krajami, których dotyczą niższe stawki celne

Dz.U. UE nr 978/2012
Komisja Europejska przeprowadzi dochodzenie także na wniosek unijnych przedsiębiorców. Z kraju, który korzysta z preferencji taryfowych, można przywozić towary z niższym cłem. Wynika to z rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady UE regulującego ogólny system preferencji taryfowych. Nowe rozporządzenie utrzymuje podstawowe ramy dotychczas stosowanego systemu preferencji taryfowych. Wprowadzone prawo przyznaje Komisji Europejskiej szerokie uprawnienia wykonawcze do nadzoru nad stosowaniem systemu preferencji i ochrony rynku unijnego.
    
Data wejścia w życie 2012-11-20

Powrót