Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Kopie paragonów znów trzeba przechowywać ponad 5 lat

Kopie papierowych dokumentów kasowych trzeba przechowywać do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, a więc przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 112 ustawy o VAT). Jest to ten sam termin, co w przypadku paragonów fiskalnych archiwizowanych elektronicznie. Do końca 2012 r. obowiązywał 2-letni okres obowiązkowego przechowywania kopii paragonów. Wynikał on z par. 19 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania. Termin ten należało liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż. Długość wymaganego okresu przechowywania należy oceniać na moment sprzedaży. Toteż wymóg przechowywania przez 5 lat „powraca” dopiero wobec paragonów dokumentujących sprzedaż w 2013 roku.
    
Data wejścia w życie 2013-01-01

 

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...