Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

„In dubio pro tributario” – nowa zasada w Ordynacji podatkowej

Dz. U. poz. 1197
„In dubio pro tributario” – nowa zasada w Ordynacji podatkowej (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197))
Podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego tuż przed upływem jego kadencji wprowadza do Ordynacji podatkowej nowy art. 2a, brzmiący „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Jest ona niewątpliwie korzystna z punktu widzenia podatników, jednakże nasuwa szereg wątpliwości interpretacyjnych. Nie wiadomo bowiem, do kogo jest skierowana – kto miałby rozstrzygać wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego. Co więcej, jej treść obejmuje tylko samego podatnika – tym samym inne strony postępowania podatkowego (płatnik, inkasent) nie są nią objęte.
Nowelizacja zakłada też uchylenie uciążliwych, z punktu widzenia przedsiębiorców, obowiązków administracyjnych związanych z „korektą kosztów” w podatkach dochodowych. Nowela zmienia też regulacje umożliwiające kontrolę dokumentacji przedsiębiorstwa w miejscu, gdzie jest ona prowadzona. W przypadku kontroli, przedsiębiorcy nie będą musieli swoich dokumentów transportować z firmy, która prowadzi im dokumentację, do siedziby swojej lub organu kontrolującego
    
Data wejścia w życie 2016-01-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...