Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Danina solidarnościowa – Prezydent RP podpisał ustawę.

Kraków, 05.12.2018

Od następnego roku, osoby fizyczne, które zarabiają ponad 1 milion złotych zapłacą daninę solidarnościową w wysokości 4% podstawy jej obliczenia, którą stanowi nadwyżka ponad 1 milion złotych sumy dochodów. Podatnicy będą zobowiązani do uiszczenia daniny solidarnościowej i będą w tym przedmiocie składać odpowiednią deklarację o wysokości daniny wg. udostępnionego wzoru w terminie do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego. Danina będzie przeznaczana na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Powrót