Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Danina od statków

Dz.U.2012.1540
Są zmiany w ustawie o podatku tonażowym. Jedną z ważniejszych  jest wydłużenie okresu korzystania z tej formy opodatkowania do dziesięciu lat (obecnie pięć lat). W ustawie znalazło się też zastrzeżenie, że wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym można dokonać w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności podatku tonażowego z rynkiem wewnętrznym.
    
Data wejścia w życie 2013-01-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...