Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

CIT: opłata ostrożnościowa nie jest kosztem uzyskania przychodów

Dz.U.2013.1012
Opłata ostrożnościowa ponoszona przez banki na fundusz stabilizacyjny nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Wchodząca w życie nowelizacja ustawy o BFG tworzy specjalny fundusz stabilizacyjny, który ma być dodatkowym źródłem finansowania ewentualnych działań Skarbu Państwa służących utrzymaniu stabilności sektora bankowego. Źródłem finansowania funduszu stabilizacyjnego będą wpływy z tytułu opłaty ostrożnościowej. Ten specjalny fundusz ma być wykorzystywany przez BFG do udzielania bankom na wniosek ministra finansów tzw. gwarancji rekapitalizacyjnych, czyli gwarancji zwiększenia funduszy własnych banków.
W życie wchodzi jednocześnie nowa regulacja w ustawie o CIT, zgodnie z którą opłata ostrożnościowa ponoszona przez banki na fundusz stabilizacyjny nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Należy bowiem zauważyć, że opłata ostrożnościowa wnoszona jest do specjalnego funduszu, a nie do budżetu państwa (gdzie środki są nieoznaczone), zatem wyłącznym beneficjentem środków z funduszu stabilizacyjnego są banki.
    
Data wejścia w życie 2013-10-04

Powrót