Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Brak NIP na paragonie = brak możliwości wystawienia faktury

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 106 b ustawy o VAT, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2020 r. w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Przy czym, przepis ten nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą.

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...