Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Akcyza na gaz ziemny

Dz.U. poz. 1231
Stawki podatku na wyroby akcyzowe, katalog zwolnień oraz zasady opodatkowania zawiera nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Zdefiniowany został pośredniczący podmiot gazowy (operujący gazem na rynku) oraz finalny nabywca gazowy (podmiot, który zużywa gaz). Opodatkowany będzie jedynie ostatni etap obrotu, czyli dostawa gazu do finalnego odbiorcy, z uwzględnieniem jednak zwolnień z podatku. Ustawa określa maksymalny – dopuszczalny przepisami unijnymi – katalog zwolnień z podatku. Obejmą one m.in. gospodarstwa domowe, instytucje publiczne (np. szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale), zakłady energochłonne, a także zużycie gazu w pracach rolniczych, ogrodniczych czy metalurgicznych. Zakłady energochłonne zdefiniowano jako podmioty, u których udział zakupu gazu w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5 % w skali roku.
    
Data wejścia w życie 2013-11-01

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...