Publikacje

Zmiany w prawie - Inne

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Opłata za reklamowanie alkoholi będzie wnoszona na wyodrębniony rachunek urzędu do którego składana jest deklaracja DRA-1. Dotychczas deklaracja składana jest do urzędu skarbowego, natomiast opłata dokonywana jest na rachunek Funduszu Zajęć Sportowych. Zmiana ma na celu usprawnienie procesu polegające na łatwiejszym powiązaniu deklaracji z zapłatą.

Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...