Publikacje

COVID - 19

Europa nie może być na sprzedaż – ochrona przed „WROGIMI PRZEJĘCIAMI”

Łukasz Rabiak, Prawnik
Kraków, 27.05.2020

W związku z pandemią COVID-19, wartość rynkowa wielu firm spada. Państwa członkowskie obawiają się, że takie firmy mogą stać się celem „wrogich przejęć” przez fundusze i firmy spoza UE.

 

Polski rząd, jak wynika z doniesień medialnych oraz wypowiedzi Minister Rozwoju, pracuje nad rozwiązaniami, które mają uniemożliwić przejęcie polskich firm przez zagraniczne podmioty (spoza EOG).

 

Minister Rozwoju wskazuje, że polskie przepisy „antyprzejęciowe”, mają się wzorować na regulacjach niemieckich i przewidywać dwojakiego rodzaju działania:

 

-> poszerzenie katalogu branż i dziedzin uznawanych jako strategiczne dla funkcjonowania Państwa; oraz

-> wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody UOKiK na nabycie akcji lub udziałów zarejestrowanej w Polsce spółki przez fundusz lub firmę spoza EOG.

 

Spekuluje się, że katalog branż i dziedzin uznawanych jako strategiczne dla funkcjonowania Państwa, ma obejmować takie branże jak logistyka, medycyna czy farmacja, nie jest on jeszcze znany.

 

Rozwiązania dot. uzyskiwania zgody UOKIK na przejmowanie polskich firm, niedziałających w strategicznych branżach i dziedzinach miały być przedmiotem obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów już w dniu 24 kwietnia 2020 r., a same rozwiązania miały znaleźć się w Tarczy Antykryzysowej 3.0. Jednakże, jak się okazało, Tarcza Antykryzysowa 3.0 nie zawiera rozwiązań, które w jakikolwiek sposób miałyby wpływać na zasady przejmowania polskich spółek w dobie kryzysu. Tym samym należy spodziewać się rychłego wprowadzenia przepisów „antyprzejęciowych” . Projekt ustawy zawierający te rozwiązania nie został jeszcze opublikowany, niemniej jednak, wskazuje się, że kluczowe założenia zakładają:

 

-> wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody UOKiK na nabycie więcej niż 10% akcji lub udziałów przez podmiot spoza EOG;

-> sześciomiesięczny termin dla UOKiK na udzielnie zgody;

-> sankcje za nabycie akcji lub udziałów bez zgody UOKiK w postaci kary pozbawienia wolności do 5 lat lub grzywny w wysokości do 100 mln zł.

 

Mając powyższe, na uwadze, jeżeli w najbliższym planowaliście Państwo dokonywanie zmian w strukturze właścicielskiej swojej spółki, to należy z uwagą śledzić prace polskiego rządu nad zabezpieczeniem polskich firm przed „wrogimi przejęciami” ponieważ wprowadzone rozwiązania mogą wprost uniemożliwiać, lub znacząco utrudnić planowaną transakcję. Już przy wprowadzaniu rozwiązań dotyczących subwencji od PFR, rząd chciał uzależnić udzielenie wsparcia od polskiej rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego spółki, która wnioskowała o subwencję. Ostatecznie, w związku z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej zapis został zmodyfikowany i wystarczające jest, aby beneficjent rzeczywisty nie posiadał rezydencji podatkowej w „raju podatkowym”. Nadto, zmiany w strukturze właścicielskiej nie powinny wpływać na wypłaconą już subwencję.

 


 

Prawnicy kancelarii na bieżąco śledzą prace nad nowymi przepisami i stanowiskami organów państwowych. Jesteśmy gotowi do udzielenia odpowiedzi na Państwa i udzielenia wszelkich wyjaśnień. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem nowych przepisów w związku z wystąpieniem  COVID-19 oraz z wpływem skutków stanu epidemii na Państwa działalność, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi opinii prawnej nie może być traktowany jako świadczenie usług pomocy prawnej. Informacje zawarte w artykule nie mogą stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności kancelarii lub autora artykułu w stosunku do osób trzecich. Kancelaria może udzielić porady prawnej wyłącznie po zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją i konkretnym stanem faktycznym.

 

Skontaktuj się z prawnikiem kancelarii.

Łukasz Rabiak

Łukasz Rabiak

Prawnik

Zobacz wszystkie publikacje
Powrót

newsletter

Zapisz się by zawsze być na bieżąco

czytaj więcej...