Wersja polska | English version | Deutsche version
X Zamknij
Ta witryna używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z tego serwisu oraz do celów statystycznych. Brak zmiany ustawień przeglądarki w zakresie użycia plików cookie, oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy ma możliwość samodzielnego zarządzania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
  • Zaufaj przewodnikom

  • Wytyczamy nowe szlaki

  • Podejmujemy wyzwania

  • Wspólnymi siłami

  • Zaufaj przewodnikom

  • Wytyczamy nowe szlaki

  • Podejmujemy wyzwania

  • Wspólnymi siłami

Sejm przegłosował tzw. Konstytucję Biznes, czyli pakiet 5 ustaw dla przedsiębiorców

W skład Konstytucji Biznesu wchodzą m.in. następujące ustawy:

1) Prawo przedsiębiorców;

Ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a do jej kluczowych zapisów należą takie elementy jak:
- Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy;
- Zasada przyjaznej interpretacji przepisów;
- Zasada co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone;
- Wprowadzenie działalności nierejestrowanej (osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS);
- Ulga na start – zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy od założenia działalności gospodarczej;
- Zniesienie obowiązku posługiwania się REGON w relacjach z urzędami, na rzecz NIP;
- Wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych” wyjaśniających skomplikowane przepisy w zakresie działalności gospodarczej;
- Ochrona przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

2) Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

Do kompetencji powołanego rzecznika w szczególności ma należeć:
- Opiniowanie aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców;
- Występowanie do organów z wnioskami o podjęcie inicjatyw ustawodawczych oraz o wydanie objaśnień prawnych;
- Wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami państwa;
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi;
- Występowanie w postępowaniach administracyjnych;

3) Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

Wśród najważniejszych modyfikacji w CEIDG należy wskazać:
- Możliwość wpisania pełnomocnika i prokury do rejestru;
- Zasada automatycznego wznowienia działalności po upływie okresu zawieszenia;
- Możliwość zawieszenia działalności na czas nieoznaczony.

4) Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Stanowi nową ustawę poświęconą zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne.

Data wejścia w życie 2011-01-01

Kategoria: INNE

Strona główna  |   Aktualności  |   Kancelaria  |   Oferta  |   Zespół  |   Klienci  |   Publikacje  |   Kariera  |   Pro Bono  |   Blogi  |   Kontakt

Siedziba: Plac Szczepański 8 | 31-011 Kraków | tel. +48 12 422 44 59 | fax. +48 12 422 49 39
Biuro: Ul. Pługa 1/2 | 02-047 Warszawa | tel. +48 22 114 33 62 | tel./fax. +48 22 251 89 45