Wersja polska | English version | Deutsche version
X Zamknij
Ta witryna używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z tego serwisu oraz do celów statystycznych. Brak zmiany ustawień przeglądarki w zakresie użycia plików cookie, oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy ma możliwość samodzielnego zarządzania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
 • Zaufaj przewodnikom

 • Wytyczamy nowe szlaki

 • Podejmujemy wyzwania

 • Wspólnymi siłami

 • Zaufaj przewodnikom

 • Wytyczamy nowe szlaki

 • Podejmujemy wyzwania

 • Wspólnymi siłami

Zniesienie zasady walutowości

Od dnia 24 stycznia 2009 r. możliwe jest określanie zobowiązań pieniężnych na terenie Polski również w walucie obcej. Zmiana związana jest z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeksy cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe. Ustawa znosi zasadę walutowości, wyrażoną w przepisie art. 358 § 1 Kodeksu cywilnego.

Jak dotąd zobowiązania te mogły być wyrażane w walucie obcej wyłącznie na podstawie zezwoleń przewidzianych przez ustawę Prawo Dewizowe. Z chwilą wejścia w życie nowych przepisów zobowiązania pieniężne mogą być wyrażone tak w walucie polskiej jak i obcej, a rozliczenia między stronami będą mogły być dokonywane wedle umowy stron - w walucie polskiej bądź obcej. Rezygnacja z zasady walutowości ułatwi więc dokonywanie transakcji. Nie będzie konieczności dokonywania przeliczeń walut (obcej na polską) - tak w treści umowy jak i w rozliczeniu stron będzie można posługiwać się walutami obcymi.

Poniżej brzmienie starego i nowego przepisu:

 • "Art. 358. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim."
 •  "Art. 358. § 1. Jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej.
 • § 2. Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonana."

Przyjęte zmiany są bardzo pozytywnie oceniane przez doktrynę prawa. Będą korzystne przede wszystkim dla przedsiębiorców dokonujących transakcji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w walutach obcych, Zniesienie zasady walutowości pozwoli im bowiem uniknąć wszelkich strat, związanych ze zmianą kursów walut w okresie od zawarcia umowy do dnia jej wykonania oraz kosztów związanych z uzyskiwaniem zezwoleń za dokonywanie transakcji w walucie obcej. Podkreśla się, iż zmiany będą korzystne dla całej gospodarki.

Kraków, 20.05.2009 r.

Podobne ArtykułyKonsultacje on-line

Jeżeli powyższa porada nie wyczerpała interesującego Państwa tematu proszę zadać pytanie prawnikowi specjalizującemu się w danej dziedzinie
Komentarze

Dodaj komentarz:

Imię/email:

Komentarz:


 Strona główna  |   Aktualności  |   Kancelaria  |   Oferta  |   Zespół  |   Klienci  |   Publikacje  |   Kariera  |   Pro Bono  |   Blogi  |   Kontakt

Siedziba: Plac Szczepański 8 | 31-011 Kraków | tel. +48 12 422 44 59 | fax. +48 12 422 49 39
Biuro: Ul. Pługa 1/2 | 02-047 Warszawa | tel. +48 22 114 33 62 | tel./fax. +48 22 251 89 45