Wersja polska | English version | Deutsche version
X Zamknij
Ta witryna używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z tego serwisu oraz do celów statystycznych. Brak zmiany ustawień przeglądarki w zakresie użycia plików cookie, oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy ma możliwość samodzielnego zarządzania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
  • Zaufaj przewodnikom

  • Wytyczamy nowe szlaki

  • Podejmujemy wyzwania

  • Wspólnymi siłami

  • Zaufaj przewodnikom

  • Wytyczamy nowe szlaki

  • Podejmujemy wyzwania

  • Wspólnymi siłami

Schemat leasingowy jachtów - Cypr cz. 2

W poprzednio publikowanym artykule, stanowiącym część pierwszą opracowania na temat cypryjskiego schematu leasingowego zakupu jachtu skoncentrowaliśmy się na przedstawieniu tematyki od strony informacji ogólnych, a także wymagań omówionych przepisami cypryjskimi i europejskimi. Poniższa, część 2 opracowania, tak jak było to obiecane koncentruje się na przedstawieniu procesu oraz potencjalnych korzyści od strony praktycznej poprzez przedstawienie procedury na przykładzie.

Kroki w procesie nawiązywania leasingu jachtu

Mają w pamięci informacje z części pierwszej opracowania procedura zastosowania schematu leasingowego jachtu na Cyprze sprowadza się do następujących podstawowych kroków:
• Uprzednia zgoda cypryjskiego Komisarza VAT
Wnioskodawca powinien złożyć na piśmie do Cypryjskiego Departamentu VAT wniosek o potwierdzenie obowiązujących stawek VAT, załączając do niego szczegółową dokumentację związana z planowanym zakupem konkretnego jachtu, w tym między innymi certyfikaty i dokumentację przeglądową jachtu, rachunek sprzedaży, oraz wszelkie inne dokumenty jakie mogą być wymagane
• Rejestracja spółki cypryjskiej
Kluczowym aspektem przy rejestracji spółki jest dopilnowanie, aby główny przedmiot działalności spółki określić jako operowanie, czarterowanie, oraz zarządzanie jachtami.
• Wniosek spółki o nadanie cypryjskiego numeru identyfikacji podatkowej VAT
• Podpisanie umowy leasingu na warunkach wcześniej wyszczególnionych
• Złożenie umowy leasingu wraz z dokumentacją jachtu do cypryjskiego Departamentu VAT w celu uzyskania pisemnej decyzji w zakresie wysokości stosowanej stawki VAT do zawartej pomiędzy stronami umowy leasingu
• Decyzja Departamentu VAT wrażająca zgodę na zastosowania obniżonej stawki VAT zgodnie z tabelami podanymi powyżej.
 

Po zakończeniu umowy leasingowej oraz odkupieniu jachtu przez leasingobiorcę od leasingodawcy, po potwierdzeniu przez cypryjski Departament VAT, że wszystkie należności podatkowe związane z transakcją zostały opłacone, wyda on właścicielowi jachtu certyfikat świadczący o fakcie, iż wszelkie zobowiązania VAT-owskie związane z jachtem zostały w pełni uregulowane.

Przykładowe wyliczenie

W celu dokładnego zobrazowania działania schematu leasingowego omawianego w niniejszym opracowaniu przyjmijmy, że osoba fizyczna z Polski pragnie wylizingować jacht żaglowy Bavaria Cruiser 56 (długość w metrach 16,75), którego wartość określić możemy w wysokości 500.000,00 EUR. Oczywiście wartość takiego jachtu w dużym stopniu zależy od poziomu wyposażenia oraz rodzaju osprzętu zastosowanego, ale cena podana jest realną ceną przykładową. W takiej sytuacji mielibyśmy do czynienia z następującą sytuacją:

Jacht żaglowy 10,01 m -20 m
 Wartość jachtu € 500000,00         
 Vat płatny przy zakupie  0%
Wartość wpłaty wstępnej = 40% wartości jachtu  € 200000,00          
Stawka VAT od wpłaty wstępnej zgodnie z tab. nr 2= 50% z 19% VAT

 9,50%

 

VAT należny przy wpłacie wstępnej € 19 000,00          
Wpłata wstępna z VAT  € 219000,00          
Pozostała kwota wartości jachtu do spłaty  € 300000,00          
Raty  miesięcznie
Ilość rat  48
Zysk w wysokości 5% wartości jachtu

 €  25000,00          

Pozostała kwota do spłaty + 50% z zysku

 €  312500,00          

Wysokość miesięcznej raty bez VAT

 €  6 510,42        

Stawka VAT zgodnie z tab. nr 2 = 50% z 19% VAT

 9,50%

Wysokość raty miesięcznej z VAT

 € 7 128,91

Suma VAT zapłacona z ratami

 € 29 687,50          

Wpłata reszty ceny w celu przeniesienia własności bez VAT

 € 12 500,00          

Należny podatek VAT od reszty ceny =19%

 € 2 375,00          

W sumie zapłacony podatek

 € 51 062,50

Oszczędność na podatku

 € 48 687,50

 

Mając powyższe wyliczenie na uwadze, należy zauważyć, iż w przedstawionym przykładzie osoba fizyczna zaoszczędziła dzięki przedstawionemu schematowi prawie 50 tys. euro na samym podatku VAT od umowy leasingu, co oznacza, że rzeczywista stawka podatku VAT została obniżona z 19% do 10,21%.

Podatek dochodowy

W procesie planowania całościowych kosztów związanych z zakupem jachtu przy pomocy omawianego schematu podatkowego trzeba pamiętać o tym, że spółka cypryjska będąca stroną umowy jako leasingodawca oraz posiadająca rezydencję podatkową na Cyprze, zobowiązana będzie do zapłacenia 12,5% podatku dochodowego związanego z uzyskaniem przychodu w wysokości 5% zysku z tytułu umowy leasingowej. Jednakże, jak w przypadku zakupu jachtu poprzez proponowany schemat leasingowy, to i w przypadku podatku dochodowego istnieje możliwość zoptymalizowania wysokości zobowiązania podatkowego przy pomocy rozwiązań proponowanych przez cypryjski system podatkowy.
Jednym ze sposobów obniżenia należnego podatku dochodowego na rzecz cypryjskich organów podatkowych jest znane każdemu właścicielowi firmy w Polsce odliczenie kosztów uzyskania przychodów od wysokości należnego podatku dochodowego. Do takich odliczeń bez wątpienia zaliczyć można wszelkie koszty związane z naprawianiem, utrzymaniem oraz modyfikowaniem jachtu, będącego przedmiotem umowy, która skutkuje przychodem firmy . I tak jeśli przyjmiemy wyżej analizowany przykład na potrzeby wyliczenia należnego podatku dochodowego, to spółka osiągnąć ma przychód w wysokości 5% wartości jachtu, to jest 25.000,00 EUR. Należny podatek dochodowy z tego tytułu to 12,5%, czyli 3.125,00 EUR. Należność tą można zmniejszyć nawet do zera w związku z ponoszonymi przez spółkę kosztami uzyskania przychodów, zwłaszcza, że proporcja należności do standardowych kosztów utrzymania jachtu jest znacząco na korzyść podatnika. W tym miejscu warto także zaznaczyć, że cypryjski system podatkowy pozwala na przenoszenie poniesionej straty podatkowej na kolejne pięć lat podatkowych licząc od końca roku w którym dana strata została poniesiona .

Amortyzacja środka trwałego

Zgodnie z cypryjskim prawem podatkowym, spółka ma prawo dokonywania odpisu amortyzacyjnego. Wyliczone na podstawie określonej przez organ podatkowy wartości procentowej zużycie środka trwałego jest odejmowalne od uzyskanego przez spółkę przychodu przed obliczeniem należnego podatku dochodowego z tego tytułu jako element składowy poniesionych kosztów w celu osiągnięcia przychodu. I tak w przypadku jachtu żaglowego roczny odpis amortyzacyjny stanowi 4,5% wartości jachtu, natomiast jachtu motorowodnego stanowi 6% wartości jachtu .

Value Added Tax

Kolejnym efektem zastosowania przedmiotowego schematu leasingowego przy przeniesieniu w umowie leasingowej na leasingodawcę obowiązku ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją, naprawami, czy też utrzymaniem jachtu jest potencjalna możliwość optymalizacji wydatków ponoszonych na utrzymanie jachtu. Jak już było wspominane wcześniej, standardowa stawka VAT obowiązująca na Cyprze to 19%. W związku z tym, leasingodawca, który dokonuje zakupu towarów oraz usług mających na celu realizację umownego obowiązku wykonywania wszelkich czynności szeroko rozumianego pojęcia utrzymanie jachtu płaci 19% podatek. Jednakże, jak wiadomo podatek VAT jest tak skonstruowany, że na każdym etapie obrotu, za wyjątkiem ostatecznego konsumenta, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług od podatku należnego z tytułu ich sprzedaży. W związku z czym podatnik składa do cypryjskiego urzędu skarbowego deklarację VAT w której wylicza VAT naliczony oraz VAT należny. W ten sposób spółka cypryjska może zniwelować podatek VAT należny do zera,  a także doprowadzić do sytuacji zwrotu podatku VAT z związku z wykonywaniem tzw. czynności opodatkowanych. W związku z tym koszty eksploatacyjne jachtu w okresie trwania umowy leasingowej, mogą w znacznym stopniu być niższe, o ile takie odliczenie VAT będzie mogło być zastosowane do danych konkretnych już transakcji.

Podsumowanie

Po dogłębnym przeanalizowaniu w całości procedury leasingu jachtów, związanych z nim przepisów, wymogów oraz potencjalnych oszczędności, należy docenić wyjście Cypru na przeciw potrzebom wielu osób, które chcą być właścicielami jachtów morskich. Wyliczone potencjalne oszczędności, które z takiego schematu płyną są dość znaczące, i mimo nie małej ilości wymagań i warunków jakie trzeba spełnić, aby ze schematu można było skorzystać, jest to na pewno rozwiązanie na plus dla potencjalnego właściciela. Pamiętać warto, że największa korzyść nie została opisana w niniejszym artykule, ponieważ stanowi ją spełnienie marzenia oraz realizowanie pasji poprzez posiadania własnego jachtu pełnomorskiego.

Żródła:

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ENGLISH_TAX_FACTS_2016/$FILE/Tax_Facts_2016_Eng_J.pdf str. 10

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax_TaxFacts2016EN_Noexp.pdf str. 10

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax_TaxFacts2016EN_Noexp.pdf str. 14-15.

Kraków, 13.12.2016

 

Autor tekstu: Łukasz Rabiak


Autorem artykułu jest:

Prawnik - Łukasz Rabiak

EMAIL:lukasz.rabiak@gsw.com.pl
Podobne ArtykułyKonsultacje on-line

Jeżeli powyższa porada nie wyczerpała interesującego Państwa tematu proszę zadać pytanie prawnikowi specjalizującemu się w danej dziedzinie
Komentarze

Dodaj komentarz:

Imię/email:

Komentarz:


 Strona główna  |   Aktualności  |   Kancelaria  |   Oferta  |   Zespół  |   Klienci  |   Publikacje  |   Kariera  |   Pro Bono  |   Blogi  |   Kontakt

Siedziba: Plac Szczepański 8 | 31-011 Kraków | tel. +48 12 422 44 59 | fax. +48 12 422 49 39
Biuro: Ul. Pługa 1/2 | 02-047 Warszawa | tel. +48 22 114 33 62 | tel./fax. +48 22 251 89 45