Wersja polska | English version | Deutsche version
X Zamknij
Ta witryna używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z tego serwisu oraz do celów statystycznych. Brak zmiany ustawień przeglądarki w zakresie użycia plików cookie, oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy ma możliwość samodzielnego zarządzania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
  • Zaufaj przewodnikom

  • Wytyczamy nowe szlaki

  • Podejmujemy wyzwania

  • Wspólnymi siłami

  • Zaufaj przewodnikom

  • Wytyczamy nowe szlaki

  • Podejmujemy wyzwania

  • Wspólnymi siłami

Schemat leasingowy jachtów - Cypr cz. 1

Z uwagi na obszerność opracowanego tematu, zostanie on omówiony w dwóch artykułach. W poniższym artykule koncentrujemy się na ogólnej charakterystyce oraz warunkach zastosowaniu schematu leasingowego do zakupu jachtu na Cyprze. Natomiast w drugim artykule, skoncentrujemy się na procedurze od strony praktycznej wraz z wyliczeniami przykładowymi oraz wyszczególnieniem korzyści, jakie potencjalnie można odnieść dzięki zastosowaniu omawianego rozwiązania.

Ogólna informacje

Jak wiadomo Cypr od wielu lat słynie z bardzo silnej i rozbudowanej tradycji morskiej, a w przeciągu ostatnich 40-50 lat stał się jednym z największych na świecie centrów żeglugi morskiej. Jak spojrzeć na statystki, tej jakże małej wyspy, to zobaczymy, że Cypr może się poszczycić 10 największą flotą morską na świecie, 3 flotą w Unii Europejskiej oraz największym centrum zarządzania żeglugą w Unii Europejskiej. Sytuacja taka jest efektem korzystnych rozwiązań podatkowych proponowanych przez Cypr, doskonałego położenia geograficznego kraju oraz wysokiej jakości i szerokiej gamie proponowanych usług związanych z żeglugą . Mając to na uwadze, Cypr wychodzi na przeciw osobom, które chcą wziąć w leasing jacht żaglowy lub też motorowy proponując rozwiązania podatkowe potocznie zwane schematami leasingowymi.
Schemat leasingowy jachtów zaproponowany przez organy podatkowe Cypru opiera się na kilku podstawowych założeniach, które zostaną omówione poniżej, a które wynikają z wytycznych organów podatkowych opublikowanych w 2015 roku (VAT circular no. 191 Cypriot VAT Department). Pozwala on na korzystanie z bardzo zadowalającego rozwiązania podatkowego dla osób, które ze względów rekreacyjnych chcą zostać właścicielami jachtu żaglowego lub motorowego. Poprzez omawiany schemat, można efektywnie zmniejszyć należny VAT nawet do rzeczywistego 2.42%, oczywiście trzeba tutaj zaznaczyć, iż tak niska stawka dotyczy największych jachtów, tj. powyżej 65 metrów długości.

Stawki VAT w schemacie leasingu jachtu

Instytucja leasingu jachtów opisana w niniejszym opracowaniu opiera się w głównej mierze na założeniu, że właściciele jachtów mają możliwość wolnego poruszania się poza wodami terytorialnymi państw Unii Europejskiej. Standardowy podatek VAT w wysokości 19% należny od umowy leasingu jachtu, co do zasady obowiązuje w czasie korzystania z jachtu na wodach terytorialnych Unii Europejskiej. Rozwiązanie przyjęte przez organy podatkowe Cypru, zostały między innymi wymuszone brakiem obowiązującego przymusu prowadzenia dziennika pokładowego szczegółowo określającego gdzie, kiedy i jak długo jacht się znajdował. Dlatego też, czas spędzany poza wodami terytorialnymi UE uznaje się, że jest tym dłuższy im większy jest jacht. W związku z czym organy podatkowe wydały dokładne wytyczne, przedstawione w poniższych tabelach, dotyczące wysokości należnego podatku w zależności od rodzaju jachtu oraz jego długości.

Tabel nr 1: Jachty motorowe

Długość jachtu w metrach  % czasu użytkowania w EU  Należny VAT  Rzeczywista wysokość VAT
 Dłuższy niż 65 m  10%  1,90%  2,42%
 45.01 m - 65 m  15%  2,85%  3,40%
 24.01 m - 45 m  20%  3,80%  4,37%
 14.01 m - 24 m  30%  5,70%  6,31%
 8.01 m - 14 m  50%  9,50%  10,21%
 Do 8 m  60%  11,40%  12,16%
 Jachty dopuszczone do poruszania się tylko po wodach chronionych   100%  19%  19%

   
      
Tabel nr 2: Jachty żaglowe

Długość jachtu w metrach  % czasu użytkowania w EU  Należny VAT   Rzeczywista wysokość VAT
 Dłuższy niż 65 m  10%  1,90%  2,42%
 45.01 m - 65 m   15%  2,85%  3,40%
 24.01 m - 45 m  20%  3,80%  4,37%
 20.01 m - 24 m  30%  5,70%  6,31%
 10.01 m - 20 m  50%   9,50%  10,21%
 Do 10 m  60%  11,40%  12,16%


   
      Dodatkowo warto w tym miejscu zaznaczyć, że przedmiotowy schemat leasingowy na potrzeby wyliczania VAT-u, rozumiany jest jako dostawa usług w Państwie siedziby leasingodawcy. Jednakże, z taką interpretacją mamy do czynienie tylko i wyłącznie w przypadku leasingu "pleasure yacht", czyli na potrzeby rekreacyjne i sportowe, nie zarobkowe. W przypadku leasingu mającego na celu zarobek na jachcie, mamy do czynienia ze standardowym VAT-em, gdzie miejscem dostawy usługi, a co za tym idzie właściwością terytorialną wyliczania należności podatkowej jest państwo rezydencji / siedziby leasingobiorcy .

Szczegółowe warunki zawarcia umowy leasingu jachtu

Organy podatkowe, w ramach regulacji dotyczącej opodatkowania umowy leasingu jachtu, przygotowały także szczegółowe wytyczne, których leasingodawcy oraz leasingobiorcy muszą się trzymać, aby przedmiotowa umowa była uznana za ważną. Do takich warunków należą:
umowa leasingowa musi zostać zwarta pomiędzy zarejestrowaną spółką cypryjską (leasingodawca), a osobą prawną / osobą fizyczna (leasingobiorca, brak ograniczeń terytorialnych co do siedziby / pochodzenia);
• jacht będący przedmiotem umowy musi pojawić się na Cyprze w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia umowy leasingu;
• leasingobiorca musi wnieść opłatę wstępną w wysokości minimum 40% wartości jachtu;
• raty leasingowe winny być miesięczne, natomiast czas obowiązywania umowy leasingowej nie może przekroczyć 48 miesięcy;
• leasingodawca zobowiązany jest do osiągnięcia zysku w wysokości minimum 5% wartości jachtu;
• w trakcie trwania leasingu suma rat leasingowych, na podstawie której wyliczany jest VAT powiększona jest o 50% wyliczonego zysku;
• leasingobiorca ma możliwość zakupu jachtu na koniec umowy leasingu, za nie mniej niż 2,5% wartości jachtu, co stanowi podstawę opodatkowania VAT w wysokości 19%;
• możliwość zastosowania przedmiotowego schematu leasingowego uzależniona jest od uzyskania a priori pisemnej zgody od cypryjskiego Komisarza VAT (VAT Commissioner), wydawanej na wniosek zawierający m.in. umowę leasingu oraz dokumentację potwierdzającą cenę/wartość jachtu.

Żródła:

 http://www.cyprustrade.pl/uslugi/sektor-zeglugowy/
 http://www.revenue.ie/en/tax/vat/leaflets/hiring-leasing-means-of-transport.html

Kraków, 13.12.2016

 

Autor artykułu: Łukasz Rabiak


Autorem artykułu jest:

Prawnik - Łukasz Rabiak

EMAIL:lukasz.rabiak@gsw.com.pl
Podobne ArtykułyKonsultacje on-line

Jeżeli powyższa porada nie wyczerpała interesującego Państwa tematu proszę zadać pytanie prawnikowi specjalizującemu się w danej dziedzinie
Komentarze

Dodaj komentarz:

Imię/email:

Komentarz:


 Strona główna  |   Aktualności  |   Kancelaria  |   Oferta  |   Zespół  |   Klienci  |   Publikacje  |   Kariera  |   Pro Bono  |   Blogi  |   Kontakt

Siedziba: Plac Szczepański 8 | 31-011 Kraków | tel. +48 12 422 44 59 | fax. +48 12 422 49 39
Biuro: Ul. Pługa 1/2 | 02-047 Warszawa | tel. +48 22 114 33 62 | tel./fax. +48 22 251 89 45