Wersja polska | English version | Deutsche version
X Zamknij
Ta witryna używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z tego serwisu oraz do celów statystycznych. Brak zmiany ustawień przeglądarki w zakresie użycia plików cookie, oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Każdy ma możliwość samodzielnego zarządzania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
  • Zaufaj przewodnikom

  • Wytyczamy nowe szlaki

  • Podejmujemy wyzwania

  • Wspólnymi siłami

  • Zaufaj przewodnikom

  • Wytyczamy nowe szlaki

  • Podejmujemy wyzwania

  • Wspólnymi siłami

Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Regulacje prawne

Na mocy ustawy o podatku dochodowym (art.6 ust.10) fundusze inwestycyjne obejmuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochód z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszu dla osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu podatkiem 19% dopiero w momencie jego realizacji przez uczestnika (umorzenie/sprzedaż certyfikatów, wypłata zysku z funduszu). Powyższe rozwiązanie odnosi się do polskich funduszy inwestycyjnych tzn. działających na podstawie przepisów ustawy z 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych.

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2011

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyniosła istotne zmiany w kwestii opodatkowania funduszy zagranicznych. Z dniem 1 stycznia 2011 r. zwolnione podmiotowo z CIT są (zgodnie z art.6 ust.10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):

 instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 - pod warunkiem, że spełniają one szereg warunków, tj. o ile spełniają łącznie następujące warunki:

a) podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

b) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego oraz niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,

c) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,

d) ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,

e) posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji.

Korzyści z wykorzystania funduszu zagranicznego

a. nie ma konieczności zarządzania funduszem przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, co umożliwia większą kontrolę nad funduszem

b. koszt utworzenia i utrzymania FIZ za granicą może być znacząco niższy niż w Polsce

c. FIZ zagraniczny może działac w formie spółki kapitałowej

Opodatkowanie funduszy cypryjskich

Jedną z możliwych form do wykorzystania jest International Collective Investment Scheme (ICIS), założony według prawa cypryjskiego. ICIS korzysta z poniższych udogodnień cypryjskiego systemu podatkowego:

d. podatek od dywidendy dla polskiego rezydenta w wysokości 9%

e. zwolnienie z podatku od zysku ze sprzedaży udziałów i innych instrumentów finansowych

f. zwolnienie z podatku od otrzymanych dywidend zagranicznych

g. brak tzw. podatku u źródła (withholding tax) od transferu odsetek i dywidend wypłacanych z Cypru

h. Podatek dochodowy od innych zysków (CIT) w wysokości 10% Przykłady wykorzystania funduszu inwestycyjnego do optymalizacji opodatkowania

Przykłady wykorzystania funduszu inwestycyjnego do optymalizacji opodatkowania

 

 

 

Autor: Grzegorz Plisz

Artykuł napisany pod kierunkiem adw. Marcina Gorazdy


Autorem artykułu jest:

Adwokat - Marcin Gorazda

EMAIL:marcin.gorazda@gsw.com.pl
Podobne ArtykułyKonsultacje on-line

Jeżeli powyższa porada nie wyczerpała interesującego Państwa tematu proszę zadać pytanie prawnikowi specjalizującemu się w danej dziedzinie
Komentarze

- dodany przez Victoria

Szanowni Państwo. Mam pytanie. Czy biuro maklerskie lub bank mogą pobrać 19% podatku dochodowego z funduszy lub lokat, które są spadkiem? czy biuro maklerskie w którym robi się inwestycje może wypłacając pieniądze pobrać i 19% podatku Belki i 19% dochodowego jeśli pieniądze są spadkiem dla najbliższej rodziny (spadek po ojcu). W baku podano mi przepisy na mocy, który podobno to uczyniono, czyli art.32 ust. z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, z późniejszą zmianą 21.11.2001. Nie zerwałam umowy z biurem maklerskim ani z bankiem, więc nie mogli nałożyć na mnie kary. Bardzo proszę o radę, bo to mój spadek po ojcu, dlatego zdziwiłam się, że biuro maklerskie zabrało sobie 19% podatku dochodowego (jak już to chyba tylko urząd skoroby mógłby to zrobić, ale wiem, że jest przepis, który mówi, ze jak się do pół roku zgłosi spadek to nie pobierają tych 19%). Dlaczego biuro maklerskie tak robiło? czy mają do tego prawo?

dodano: 2012-10-29 12:36:40

Dodaj komentarz:

Imię/email:

Komentarz:


 Strona główna  |   Aktualności  |   Kancelaria  |   Oferta  |   Zespół  |   Klienci  |   Publikacje  |   Kariera  |   Pro Bono  |   Blogi  |   Kontakt

Siedziba: Plac Szczepański 8 | 31-011 Kraków | tel. +48 12 422 44 59 | fax. +48 12 422 49 39
Biuro: Ul. Pługa 1/2 | 02-047 Warszawa | tel. +48 22 114 33 62 | tel./fax. +48 22 251 89 45