Publikacje

Zmiany w prawie - Podatki

Limity dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i małego podatnika

Dz.U. nr 74, poz.397
1 stycznia zmniejszeniu uległa kwota łącznej wartości WDT po przekroczeniu, której podatnicy będą obowiązani składać informacje podsumowujące za okresy miesięczne. Wynosi on obecnie 250 000 zł (wcześniej 500 000 zł). Z kolei zwiększeniu uległ obowiązujący limit sprzedaży dla małego podatnika z obecnych 4.736.000 zł do 5.324.000 zł, a dla pośrednika - z 179 000 zł do 200 000 zł. Wynika to z faktu, że ustawa wskazuje limit dla małego podatnika jako 1 200 000 euro, a dla pośrednika jako 45 000 euro, przy czym przeliczenia ww. kwot dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1 000 zł.
    
Data wejścia w życie 2012-01-01

Powrót